Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Odločba o izidu prevzemne ponudbe
Sporočila za javnost

ODLOČBA O IZIDU PREVZEMNE PONUDBE
 
Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1), objavlja naslednje sporočilo:
Na podlagi 4. odstavka 56. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) uprava družbe Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, objavlja, da je od Agencije za trg vrednostnih papirjev dne 05.03.2007 prejela odločbo št. 171/144/AG/07-(86) z dne 02.03.2007, katere izrek se glasi:
»Ugotovi se, da je prevzemna ponudba prevzemnika Fokuss, d.o.o., Celovška cesta 150, Ljubljana, za 4.346.667 navadnih imenskih delnic oznake ST1R istega razreda z glasovalno pravico, zmanjšano za 1.291.540 delnic, katere ima prevzemnik že v lasti, torej skupno za 3.055.127 delnic ciljne družbe Hram Holding, d.d., Vilharjeva cesta 29, Ljubljana, ki je trajala od 17.1. do 28.2.2007, uspešna.«
 
 
Ljubljana,05.03.2007                                                             Uprava družbe
Zadnjič posodobil Petek, 12 Junij 2009 14:15