Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Informacija o primerni denarni odpravnini za delnico
Sporočila za javnost

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, petega odstavka 4. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb in ostale veljavne zakonodaje ter skladno s skupščinskim sklepom št. 3 o umiku delnic družbe Hram holding, d.d. iz trgovanja na organiziranem trgu, sprejetem na 27. seji skupščine delničarjev dne 26.10.2020,

 

družba Hram holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

 

Uprava družbe Hram holding, d.d. izjavlja, da bo vsem tistim delničarjem, ki so nasprotovali umiku delnic z oznako ST1R iz trgovanja na organiziranem trgu in/ali delničarjem, ki niso glasovali za sklep o umiku delnic z organiziranega trga, tudi če se skupščine niso udeležil zaradi razlogov na njihovi strani in bodo v treh mesecih po objavi vpisa sklepa o umiku delnic z organiziranega trga v sodni register zahtevali, da družba od njih prevzame delnice za plačilo primerne denarne odpravnine, prevzela njihove delnice in za njih plačala primerno denarno odpravnino.

Denarna odpravnina, ki jo družba ponuja, znaša 0,50 EUR za posamezno delnico.

 

To obvestilo bo, skladno s petim ostavkom 4. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb in skladno z 10. členom Statuta družbe,objavljeno na SEO-NET-u, v časopisu Dnevnik in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 04.11.2020

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

Zadnjič posodobil Sreda, 04 November 2020 08:56