Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Informacija o umiku delnic iz trgovanja na organiziranem trgu
Sporočila za javnost

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in petega odstavka 4. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb ter ostale veljavne zakonodaje,

družba Hram holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Skupščina družbe je na svoji 27. seji dne 26.10.2020 sprejela naslednji sklep:

»Skupščina delničarjev sprejme sklep, da se delnice izdajatelja Hram holding, finančna družba d.d., Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana, ki so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d., z ISIN kodo SI0021112105 in z oznako ST1R, umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev Ljubljanske borze d.d..

Ta sklep bo, v skladu s 1. točko osmega odstavka 125. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID), stopil v veljavo in začel učinkovati z vpisom v sodni register, če bo sprejet z večino, ki bo vključevala najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe.

Skladno z določbami tretjega odstavka 125. člena ZTFI-1 in določbami drugega odstavka 4. člena ZPNPID družba Hram holding, d.d. izjavlja, da bo prevzela delnice delničarjev, ki bodo nasprotovali temu umiku in/ali delničarjev, ki ne bodo glasovali za sklep o umiku delnic z organiziranega trga, tudi če se skupščine niso udeležil zaradi razlogov na njihovi strani in bodo v treh mesecih po objavi vpisa sklepa o umiku delnic z organiziranega trga v sodni register zahtevali, da družba od njih prevzame delnice za plačilo primerne denarne odpravnine, in za njih plačala primerno denarno odpravnino. Denarna odpravnina, ki jo družba ponuja, znaša 0,50 EUR za posamezno delnico.«

Za sklep je glasovalo 3.861.976 delnic, kar predstavlja 90,178% osnovnega kapitala družbe. Sklep je začel učinkovati z vpisom v sodni register, dne 27.10.2020.

 

To obvestilo bo, skladno s petim ostavkom 4. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb in skladno z 10. členom Statuta družbe,objavljeno na SEO-NET-u, v časopisu Dnevnik in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 04.11.2020

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

Zadnjič posodobil Sreda, 04 November 2020 08:59