Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestilo o sklepih nadzornega sveta
Sporočila za javnost

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, na podlagi Zakona o trgu vrednostnih papirjev in pravil Ljubljanske borze,   objavlja naslednje
 
obvestilo o pomembnejših sklepih nadzornega sveta
 
Nadzorni svet družbe je na 14. redni seji, dne 21.06.2007, sprejel in potrdil revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe Hram Holding,  d.d., za poslovno leto 2006 ter podal poročilo o preveritvi letnega poročila družbe Hram Holding, d.d., za leto 2006.
 
 Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe od 29.06.2007 dalje.
 
Ljubljana, 26.06.2007
uprava družbe