Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Prva objava informacij o pomembnih deležih
Sporočila za javnost

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, objavlja naslednje sporočilo:
 

Prva objava informacij o pomembnih deležih po ZTFI

 
a)            Obvestilo pomembnem deležu
Dne 10. 10. 2007 je imela družba Fokuss, d.o.o., Ljubljana, v lasti 2.210.280 delnic družbe Hram Holding, finančna družba, d.d.,  kar predstavlja 50,58 % glasovalnih pravic in da je dne  10. 10. 2007 imela družba Svema Co, d.o.o., Ljubljana, v lasti 589.724 delnic družbe Hram Holding, finančna družba, d.d.,  kar predstavlja 13,57 % glasovalnih pravic.
b)            Obvestilo o lastnih delnicah družbe
Družba Hram Holding, finančna družba, d.d., na dan 15.10.2007 nima lastnih delnic.
c)            Obvestilo o skupnem številu delnic
Družba Hram Holding, finančna družba, d.d., ima na dan 15.10.2007 izdanih 4.346.667 kosovnih delnic.
 
To obvestilo je bilo pripravljeno zaradi uskladitve objav z ZTFI in ne pomeni dejanske spremembe v lastniški strukturi.
Obvestilo bo objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe www.hram-holding.si.
 
                                                                        Direktor družbe