Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestilo o pridobitvi deleža
Sporočila za javnost

Hram holding, finančna družba, d.d.
Obvestilo o pridobitvi deleža v  družbi EN PLUS d.o.o.
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Hram holding, finančna družba, d.d., objavlja naslednje sporočilo:
Družba Hram holding, finančna družba, d.d. , Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,  je pridobila 60% lastniški delež v družbi EN PLUS d.o.o., Brnčičeva 31, 1000 Ljubljana.

To obvestilo bo od 12.11.2007 vsaj 8 dni objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe Hram holding, finančna družba, d.d. (www.hram-holding.si).
Ljubljana, 12.11.2007