Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Letno poročilo 2009
Letna poročila
Sobota, 24 April 2010 11:59

HRAM HOLDING,FINANČNA DRUŽBA,D.D.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, Zakona o gospodarskih družbah ter 110. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov družba HRAM HOLDING, FINANČNA DRUŽBA, D.D., objavlja revidirano konsolidirano in nekonsolidirano poročilo o poslovanju v letu 2009.

Letno poročilo 2009

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba HRAM HOLDING, FINANČNA DRUŽBA, D.D. objavlja naslednje sporočilo:

Letno poročilo družbe HRAM HOLDING, FINANČNA DRUŽBA, D.D. za poslovno leto 2009 skupaj z revizorjevim poročilom za leto 2009 je nadzorni svet sprejel in potrdil na svoji seji dne 20.04.2010.
 

Pomembnejše spremembe podatkov in druge pomembne poslovne dogodke družba sproti objavlja v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze, SEOnet. Dostop do objave je omogočen na uradnih spletnih straneh družbe, in sicer od dneva objave, to je od 28. 4. 2010 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava

 

Letno poročilo 2009 - link