Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestilo o prevzemni nameri
Sporočila za javnost

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d.,  ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) in ZPre-1 (Ur.l.RS, št. 79/06),  družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29 Ljubljana, objavlja naslednje:

 obvestilo  o prevzemni nameri

Družba Hram Holding d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, je dne 22.12.2006 s strani družbe FOKUSS, d.o.o., Celovška cesta 150, Ljubljana, prejela naslednje Obvestilo o prevzemni nameri, ki se glasi:
» Obveščamo vas, da namerava družba FOKUSS financiranje razvojnih projektov, d.o.o., Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju FOKUSS d.o.o.), dati prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana (v nadaljevanju HRAM HOLDING  d.d.). O prevzemni nameri je družba FOKUSS d.o.o., v skladu s 24. členom Zpre-1, obvestila Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, poslovodstvo ter predstavnike delavcev družbe HRAM HOLDING  d.d.. Prevzemna namera bo objavljena dne 22.12.2006 v dnevnem časopisu Finance. Delnice družbe HRAM HOLDING d.d. so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, pod oznako ST1R. Z delnicami družbe HRAM HOLDING d.d. se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.  Družba FOKUSS d.o.o. je na dan objave prevzemne namere imetnik 858.857 delnic družbe HRAM HOLDING  d.d., kar predstavlja 19,76% deleža vseh delnic družbe HRAM HOLDING  d.d.. Družba FOKUSS d.o.o. bo najkasneje v 30. dneh in ne prej kot v 10. delovnih dneh po objavi prevzemne namere objavila prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic družbe HRAM HOLDING  d.d.. «.

Uprava družbe sporoča, da  med poslovodstvom družbe Hram Holding d.d. in družbo Fokuss d.o.o. ne potekajo nikakršna pogajanja ali dogovori.

                                                                                                      uprava družbe