Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Sklic 29. seje skupščine delničarjev družbe Hram Holding, finančna družba, d.d.
Sporočila za javnost

Na podlagi veljavne zakonodaje in statuta družbe, objavlja Hram Holding, finančna družba, d.d. naslednje sporočilo:

 

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana,

 

objavlja sklic 29. seje skupščine delničarjev družbe,

 

ki bo dne 14.02.2022 s pričetkom ob 10. uri na sedežu družbe Vilharjeva 29, Ljubljana.

 

Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med 9. in 12. uro, v času od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine in na spletni strani www.hram-holding.si.

Vzorec prijave udeležbe na skupščino in vzorec pooblastila sta delničarjem dostopna na sedežu družbe in na spleni strani www.hram-holding.si.

 

 

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJPES (eObjave) in za obdobje petih let tudi na spletni strani družbe www.hram-holding.si.

 

Ljubljana, 14.01.2022

 

Uprava

 

Sklic 29. seje skupščine delničarjev

Gradivo za 29. sejo skupščine delničarjev

Prijava na 29. sejo skupščine delničarjev

Prijava in pooblastilo za 29. sejo skupščine delničarjev

Poročilo glavnega delničarja

Garancija LON d.d.

Odločba ATVP št. 40201-7/2021-18 z dne 29.11.2021

Letno poročilo skupine Hram Holding in družbe Hram Holding, d.d. za leto 2018

Letno poročilo skupine Hram Holding in družbe Hram Holding, d.d. za leto 2019

Letno poročilo družbe Hram Holding, d.d. za leto 2020

Zadnjič posodobil Petek, 14 Januar 2022 12:51