Sporočilo
 • Stran uporablja piškotke

  Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

  Povezava do EU direktive

Zgodovina
Četrtek, 11 Junij 2009 19:33
1994
 • ustanovljena družba za upravljanje, S HRAM d.d. Ljubljana
1994-1997
 • ustanovljene tri pooblaščene investicijske družbe: SETEV d.d., TRGATEV d.d. in PLOD d.d., ki jih upravlja S HRAM d.d.
 • vpisovanje/zbiranje lastninskih certifikatov
 • SETEV d.d., TRGATEV d.d. in PLOD d.d. sodelujejo na javnih razpisih Sklada RS za razvoj (kasneje Slovenske razvojne dru¸be) in internih dražbah družb za upravljanje, kjer v zameno za zbrane lastninske certifikate pridobijo deleže in delnice slovenskih družb.
1999
 • uvrstitev delnic SETEV (oznaka ST1N), TRGATEV (oznaka GT0N) in PLOD (oznaka PD0N) na organiziran trg vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi.
2000
 • zadnja 11. dražba Slovenske razvojne družbe d.d.
2002
 • pripojitev TRGATEV d.d. in PLOD d.d. k SETEV d.d. z menjalnim razmerjem 1:1
2003
 • začetek postopkov preoblikovanja PID SETEV d.d. v redno delniško družbo na podlagi Zakona o prvem pokojninskem skladu in Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
2004
 • zakjučeno preoblikovanje PID SETEV d.d. v redno delniško družbo, z nazivom HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. (vpis v register 9.1.04)
 • delnice PID SETEV (oznaka ST1N) zamenjajo delnice Hram Holding (ST1R) z menjalnim razmerjem 10:1
 • delnice HRAM HOLDING d.d. uvrščene v kotacijo prostega trga Ljubljanske borze
 • začet postopek redne likvidacije S HRAM, družba za upravljanje, d.d
2005
 • zaključek redne likvidacije S HRAM d.d., družbe za upravljanje, zbris družbe iz sodnega registra
2020
 • umik delnic HRAM HOLDING d.d. iz trgovanja na organiziranem trgu Ljubljanske borze
2022
 • izključitev manjšinskih delničarjev družbe in preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo