Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestila
Mesečno poročilo - januar 2017
Sreda, 15 Februar 2017 09:38

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

Mesečno poročilo na dan

 31.01.2017

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

3,30%

naložbe v netržne vrednostne papirje

67,03%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,00%

ostalo

29,66%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

508.599,00 

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78

 

10.834.416,56

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 14.02.2017
Torek, 14 Februar 2017 10:23

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 06.02.2017 do vključno 10.02.2017 na Ljubljanski borzi odkupila 4.100 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.763,00 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 255.396.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 259.496, kar prestavlja 6,059% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 14.02.2017

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 07.02.2017
Torek, 07 Februar 2017 08:03

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 30.01.2017 do vključno 03.02.2017 na Ljubljanski borzi odkupila 1.172 lastnih delnic v skupni vrednosti 520,68 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposrednšika hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 254.224.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 255.396, kar prestavlja 5,964% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 07.02.2017

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 31.01.2017
Torek, 31 Januar 2017 08:28

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 24.01.2017 do vključno 27.01.2017 na Ljubljanski borzi odkupila 2.901 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.611,25 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 251.323.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 254.224, kar prestavlja 5,936% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 31.01.2017

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 24.01.2017
Torek, 24 Januar 2017 08:11

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 16.01.2017 do vključno 20.01.2017 na Ljubljanski borzi odkupila 4.015 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.887,05 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 247.308.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 251.323, kar prestavlja 5,868% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 24.01.2017

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 17.01.2017
Torek, 17 Januar 2017 08:12

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupÅ¡čina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupÅ¡čine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obveÅ¡ča javnost, da je v obdobju od 09.01.2017 do vključno 13.01.2017 na Ljubljanski borzi odkupila 9.500 lastnih delnic v skupni vrednosti 4.465,00 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniÅ¡ka hiÅ¡a, d.d.

Skupno Å¡tevilo lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 237.808.

Skupno Å¡tevilo lastnih delnic po omenjenih nakupih je 247.308, kar prestavlja 5,775% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 17.01.2017

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Mesečno poročilo - december 2016
Sreda, 11 Januar 2017 08:59

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

Mesečno poročilo na dan

 31.12.2016

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

2,62%

naložbe v netržne vrednostne papirje

60,70%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,02%

ostalo

36,66%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

446.436,90

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54

Unitex, d.d., Ljubljana

9.727,20

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78

 

10.781.981,66

 

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 10.01.2017
Torek, 10 Januar 2017 08:26

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 03.01.2017 do vključno 06.01.2017 na Ljubljanski borzi odkupila 13.500 lastnih delnic v skupni vrednosti 6.390,00 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 224.308.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 237.808, kar prestavlja 5,553% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 10.01.2017

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 04.01.2017
Sreda, 04 Januar 2017 08:08

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 27.12.2016 do vključno 30.12.2016 na Ljubljanski borzi odkupila 20.500 lastnih delnic v skupni vrednosti 9.840,00 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 203.808.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 224.308, kar prestavlja 5,238% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 04.01.2017

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Obvestilo o spremembi deleža lastnih delnic
Petek, 30 December 2016 07:34

Na podlagi 105. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, 19. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih in določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana,

Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Obvestilo o spremembi deleža lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je dne 29.12.2016 na Ljubljanski borzi odkupila 7.000 lastnih delnic v skupni vrednosti 3.360,00 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenim nakupom je bilo 211.308 (4,934%).

Skupno število lastnih delnic po omenjenem nakupu je 218.308, kar prestavlja 5,098% vseh izdanih delnic.

Družba je, s priporočeno pošto, dne 30.12.2016 o tem obvestila tudi Agencijo za trg vrednostnih paprijev (Obrazec LD).

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 30.12.2016

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 27.12.2016
Torek, 27 December 2016 08:22

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 19.12.2016 do vključno 23.12.2016 na Ljubljanski borzi odkupila 13.500 lastnih delnic v skupni vrednosti 6.530,00 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 190.308.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 203.808, kar prestavlja 4,759% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 27.12.2016

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL