Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestila
Mesečno poročilo - december 2013
Petek, 10 Januar 2014 09:02

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

 

Mesečno poročilo na dan

31.12.2013

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

4,71%

naložbe v netržne vrednostne papirje

61,78%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,01%

ostalo

33,50%

 

100,00%

   
   

Seznam desetih največjih posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

UA-Center, d.o.o., Ljubljana

949.848,28 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

802.108,45 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana

58.193,85 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

10.530,00 €

Unitex, d.d., Ljubljana

9.727,20 €

 

12.151.384,56 €

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

Uprava

 

 
Nakup lastnih delnic - 06.01.2014
Ponedeljek, 06 Januar 2014 08:40

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je 18. skupščina delničarjev dne 19.09.2011 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ  434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 30.12.2013 do vključno 03.01.2014 na Ljubljanski borzi odkupila 194  lastnih delnic v skupni vrednosti 128,04 EUR. Posrednik pri nakupih je  bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 33.882.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 34.076, kar prestavlja 0,784% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Ljubljana, 06.01.2014

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava     

 
Nakup lastnih delnic - 23.12.2013
Ponedeljek, 23 December 2013 08:49

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je 18. skupščina delničarjev dne 19.09.2011 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ  434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 16.12.2013 do vključno 20.12.2013 na Ljubljanski borzi odkupila 1.185  lastnih delnic v skupni vrednosti 782,10 EUR. Posrednik pri nakupih je  bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 32.697.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je bilo 33.882, kar prestavlja 0,779% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Ljubljana, 23.12.2013

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava     

 

 

 
Mesečno poročilo - november 2013
Torek, 10 December 2013 08:48

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

 

Mesečno poročilo na dan

30.11.2013

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

4,59%

naložbe v netržne vrednostne papirje

61,89%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,02%

ostalo

33,51%

 

100,00%

   
   

Seznam desetih največjih posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

UA-Center, d.o.o., Ljubljana

949.848,28 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

776.372,35 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana

60.775,00 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

10.530,00 €

Unitex, d.d., Ljubljana

9.727,20 €

 

12.128.229,61 €

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

Uprava

 
43. seja nadzornega sveta
Petek, 06 December 2013 10:04

 

NADZORNI SVET

HRAM HOLDING, d.d.

 

Ljubljana, 05.12.2013

 

 

Seja nadzornega sveta družne HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.

 

ZAPIS

 

43. seje nadzornega sveta HRAM HOLDING, d.d., ki je bila dne 05.12.2012 ob 12.30 uri v prostorih Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana.

 

Nadzorni svet  se je seznanil s poslovanjem družbe v obdobju januar – oktober 2013.

 

Nadzorni svet je upravo v sestavi Jaro Žontar, predsednik uprave in  Sašo Tanko, član uprave imenoval za nov 5 letni mandat, ki prične teči 01.01.2014.

 

 

                                                                                                                                                                                                        Predsednik nadzornega sveta 

                                                                                                                                                                                                                          Matej Kovač

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 
Nakup lastnih delnic - 05.12.2013
Petek, 06 December 2013 08:44

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je 18. skupščina delničarjev dne 19.09.2011 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 27.11.2013 do vključno 05.12.2013 na Ljubljanski borzi odkupila 394 lastnih delnic v skupni vrednosti 260,04 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 32.303.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je bilo 32.697, kar prestavlja 0,752% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Ljubljana, 05.12.2013

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 

 

 
Nakup lastnih delnic - 25.11.2013
Ponedeljek, 25 November 2013 09:32

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je 18. skupščina delničarjev dne 19.09.2011 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ  434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 15.11.2013 do vključno 22.11.2013 na Ljubljanski borzi odkupila 94  lastnih delnic v skupni vrednosti 62,04 EUR. Posrednik pri nakupih je  bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 32.209.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je bilo 32.303, kar prestavlja 0,743% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Ljubljana, 25.11.2013

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava     

 

 

 
Vmesno poročilo poslovodstva - november 2013
Četrtek, 14 November 2013 10:05

V skladu s 114. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov - ZTFI družba HRAM HOLDING, FINANČNA DRUŽBA, d.d. objavlja:

Vmesno poročilo poslovodstva

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

Uprava

 
Mesečno poročilo - oktober 2013
Četrtek, 14 November 2013 10:01

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

 

Mesečno poročilo na dan

31.10.2013

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

4,31%

naložbe v netržne vrednostne papirje

62,14%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,02%

ostalo

33,53%

 

100,00%

   
   

Seznam desetih največjih posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

UA-Center, d.o.o., Ljubljana

949.848,28 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

725.890,00 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana

57.200,00 €

Unitex, d.d., Ljubljana

9.727,20 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

5.265,00 €

 

12.068.907,26 €

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Nakup lastnih delnic - 28.10.2013
Ponedeljek, 28 Oktober 2013 10:20

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je 18. skupščina delničarjev dne 19.09.2011 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ  434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 24.10.2013 do vključno 27.10.2013 na Ljubljanski borzi odkupila 1.690  lastnih delnic v skupni vrednosti 1.115,40 EUR. Posrednik pri nakupih je  bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 30.519.

Skupno število lastnih delnic po omenjenimi nakupi je bilo 32.209, kar prestavlja 0,741% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Ljubljana, 28.10.2013

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava     

 
Nakup lastnih delnic - 16.10.2013
Sreda, 16 Oktober 2013 07:36

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je 18. skupščina delničarjev dne 19.09.2011 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ  434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 18.09.2013 do vključno 15.10.2013 na Ljubljanski borzi odkupila 94 lastnih delnic v skupni vrednosti 62,04 EUR. Posrednik pri nakupih je  bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 30.425.

Skupno število lastnih delnic po omenjenimi nakupi je bilo 30.519, kar prestavlja 0,702% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Ljubljana, 16.10.2013

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava     

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL