Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestila
Mesečno poročilo - junij 2014
Ponedeljek, 14 Julij 2014 08:59

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

 

Mesečno poročilo na dan

30.06.2014

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

4,96%

naložbe v netržne vrednostne papirje

60,60%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,02%

ostalo

34,42%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

UA-Center, d.o.o., Ljubljana

949.848,28 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

923.651,00 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

10.530,00 €

Unitex, d.d., Ljubljana

9.727,20 €

 

12.214.733,26 €

 

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 23.06.2014
Ponedeljek, 23 Junij 2014 07:05

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je 18. skupščina delničarjev dne 19.09.2011 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ  434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 18.06.2014 do vključno 20.06.2014 na Ljubljanski borzi odkupila 1.370 lastnih delnic v skupni vrednosti 904,20 EUR. Posrednik pri nakupih je  bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 41.858.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 43.228, kar prestavlja 0,995% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 23.06.2014

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava 

 
Sklic 21. skupščine delničarjev
Petek, 20 Junij 2014 07:36

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze d.d., objavlja Hram Holding, finančna družba, d.d. naslednje sporočilo:

 

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, objavlja sklic 21.  skupščine delničarjev družbe, ki bo dne 24.07.2014 s pričetkom ob 12.00 uri v dvorani Urška1, Gospodarskega razstavišča,  Dunajska 18, Ljubljana.

 

Sklic 21. skupščine

Gradivo za 21. skupščino

Prijava za 21. skupščino

Prijava in pooblastilo za 21. skupščino

Informacije o pravicah delničarjev

 

 

Sklic skupščine je bil dne 20.06.2014 objavljen tudi na spletni strani AJPES (eObjave).

Sklic skupščine je od dne 20.06.2014 objavljen tudi na spletni strani www.hram-holding.siin sicer za odobje najmanj 5 let.

 

Uprava

 

 

 

 
45. redna seja nadzornega sveta
Petek, 20 Junij 2014 07:10

ZAPIS

 

45. seje nadzornega sveta družbe Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, ki je bila dne 18.06.2014 v prostorih družbe.

 

Nadzorni svet je na predlog uprave sprejel sklep o pokrivanju bilančne izgube družbe izkazane na dan 31.12.2013, v višini 5.501.741,25 EUR in sicer:

         - v višini 432.472,22 EUR iz drugih rezerv iz dobička,

         - v višini 4.643.344,40 EUR iz kapitalskih rezerv,

         - v višini 403.162,93 EUR iz presežka iz prevrednotenja in

         - v višini 22.761,70 EUR iz zakonskih rezerv.

 

Nadzorni svet se je seznanil s strani uprave predlaganim dnevnim redom 21. redne seje skupščine delničarjev družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. in ga potrdil.

 

Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem družbe v obdobju januar – maj 2014.

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-net-u in na spletni strni družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

 Predsednik nadzornega sveta

 Matej Kovač

 
Mesečno poročilo - maj 2014
Torek, 10 Junij 2014 06:46

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

 

Mesečno poročilo na dan

31.05.2014

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

5,07%

naložbe v netržne vrednostne papirje

60,55%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,02%

ostalo

34,36%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

UA-Center, d.o.o., Ljubljana

949.848,28 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

945.037,55 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

10.530,00 €

Unitex, d.d., Ljubljana

9.727,20 €

 

12.236.119,81 €

 

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

Uprava 

 
Nakup lastnih delnic - 09.06.2014
Ponedeljek, 09 Junij 2014 07:26

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je 18. skupščina delničarjev dne 19.09.2011 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ  434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 02.06.2014 do vključno 06.06.2014 na Ljubljanski borzi odkupila 1.186 lastnih delnic v skupni vrednosti 782,76 EUR. Posrednik pri nakupih je  bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 40.672.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 41.858, kar prestavlja 0,963% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 09.06.2014

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 02.06.2014
Ponedeljek, 02 Junij 2014 07:04

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je 18. skupščina delničarjev dne 19.09.2011 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 29.05.2014 do vključno 30.05.2014 na Ljubljanski borzi odkupila 293 lastnih delnic v skupni vrednosti 193,38 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 40.379.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 40.672, kar prestavlja 0,936% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 02.06.2014

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 

 

 
Vmesno poročilo polslovodstva - maj 2014
Torek, 13 Maj 2014 11:11

V skladu s 114. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov - ZTFI

družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.

objavlja

 

Vmesno poročilo poslovodstva

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava

 

 
Nakup lastnih delnic
Ponedeljek, 05 Maj 2014 09:31

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je 18. skupščina delničarjev dne 19.09.2011 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ  434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 28.04.2014 do vključno 02.05.2014 na Ljubljanski borzi odkupila 512 lastnih delnic v skupni vrednosti 337,92 EUR. Posrednik pri nakupih je  bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 39.867.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 40.379, kar prestavlja 0,929% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 05.05.2014

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava     

 

 

 
Letni dokument
Ponedeljek, 05 Maj 2014 08:25

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in 63. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Hram holding, finančna družba, d.d., objavlja Letni dokument, ki vsebuje seznam vseh informacij, ki so bile skladno z veljavnimi predpisi s področja vrednostnih papirjev objavljene v zadnjih 12 mesecih in so javnosti dostopne preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze d.d.(SEO-net) ter na spletni strani družbe.

Letni dokument

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 05.05.2014

 

Uprava

 
Letno poročilo 2013
Torek, 29 April 2014 07:00

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana v prilogi tega obvestila objavlja revidirano nekonsolidirano letno poročilo družbe Hram Holding, d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Hram Holding za poslovno leto 2013.

 

Letno poročilo 2013

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe www.hram-holding.si  od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL