Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestila
Nakup lastnih delnic - 02.06.2014
Ponedeljek, 02 Junij 2014 07:04

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je 18. skupščina delničarjev dne 19.09.2011 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 29.05.2014 do vključno 30.05.2014 na Ljubljanski borzi odkupila 293 lastnih delnic v skupni vrednosti 193,38 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 40.379.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 40.672, kar prestavlja 0,936% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 02.06.2014

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 

 

 
Vmesno poročilo polslovodstva - maj 2014
Torek, 13 Maj 2014 11:11

V skladu s 114. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov - ZTFI

družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.

objavlja

 

Vmesno poročilo poslovodstva

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava

 

 
Nakup lastnih delnic
Ponedeljek, 05 Maj 2014 09:31

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je 18. skupščina delničarjev dne 19.09.2011 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ  434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 28.04.2014 do vključno 02.05.2014 na Ljubljanski borzi odkupila 512 lastnih delnic v skupni vrednosti 337,92 EUR. Posrednik pri nakupih je  bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 39.867.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 40.379, kar prestavlja 0,929% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 05.05.2014

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava     

 

 

 
Letni dokument
Ponedeljek, 05 Maj 2014 08:25

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in 63. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Hram holding, finančna družba, d.d., objavlja Letni dokument, ki vsebuje seznam vseh informacij, ki so bile skladno z veljavnimi predpisi s področja vrednostnih papirjev objavljene v zadnjih 12 mesecih in so javnosti dostopne preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze d.d.(SEO-net) ter na spletni strani družbe.

Letni dokument

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 05.05.2014

 

Uprava

 
Letno poročilo 2013
Torek, 29 April 2014 07:00

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana v prilogi tega obvestila objavlja revidirano nekonsolidirano letno poročilo družbe Hram Holding, d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Hram Holding za poslovno leto 2013.

 

Letno poročilo 2013

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe www.hram-holding.si  od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Obvestilo o seji revizijske komisije in nadzornega sveta
Petek, 25 April 2014 08:35

Obvestilo o seji revizijske komisije in nadzornega sveta

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Hram Holding, finančna družba, d.d., objavlja

 

Obvestilo o seji revizijske komisije in nadzornega sveta

Revizijska komisija družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. je na svoji 8. redni seji dne 23.04.2014 obravnavala letno poročilo družbe in skupine Hram Holding za leto 2013 ter se seznanila s poročilom neodvisnega revizorja.

Nadzorni svet družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. je na svoji 44. redni seji dne 23.04.2014 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe in skupine Hram Holding za leto 2013 ter se seznanil s poročilom neodvisnega revizorja.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 25.04.2014

 

 

Uprava

 
Mesečno poročilo - marec 2014
Sreda, 09 April 2014 10:45

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

 

Mesečno poročilo na dan

31.03.2014

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

4,52%

naložbe v netržne vrednostne papirje

61,93%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,07%

ostalo

33,48%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

UA-Center, d.o.o., Ljubljana

949.848,28 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

824.467,00 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

10.530,00 €

Unitex, d.d., Ljubljana

9.727,20 €

 

12.115.549,26 €

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 07.04.2014
Ponedeljek, 07 April 2014 07:53

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je 18. skupščina delničarjev dne 19.09.2011 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ  434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 31.03.2014 do vključno 04.04.2014 na Ljubljanski borzi odkupila 1.422 lastnih delnic v skupni vrednosti 938,52 EUR. Posrednik pri nakupih je  bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 38.445.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 39.867, kar prestavlja 0,917% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 07.04.2014

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava      

 

 

 
Nakup lasrnih delnic 31-03-2014
Ponedeljek, 31 Marec 2014 07:17

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je 18. skupščina delničarjev dne 19.09.2011 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ  434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 25.03.2014 do vključno 28.03.2014 na Ljubljanski borzi odkupila 380 lastnih delnic v skupni vrednosti 250,80 EUR. Posrednik pri nakupih je  bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 38.065.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 38.445, kar prestavlja 0,884% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 31.03.2014

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava      

 

 

 
Nerevidiran in nekonsolidiran zaključni račun za leto 2013
Ponedeljek, 31 Marec 2014 06:52

HRAM HOLDING, d.d., Ljubljana

Objava nerevidiranega in nekonsolidiranega zaključnega računa za leto 2013

Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja:

nerevidiran in nekonsolidiran zaključni račun (BS in IPI) za leto 2013.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava 

 
Nakup lastnih delnic - 24.03.2014
Ponedeljek, 24 Marec 2014 08:23

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je 18. skupščina delničarjev dne 19.09.2011 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ  434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 17.02.2014 do vključno 21.03.2014 na Ljubljanski borzi odkupila 414 lastnih delnic v skupni vrednosti 237,24 EUR. Posrednik pri nakupih je  bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 37.651.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 38.065, kar prestavlja 0,876% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 24.03.2014

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava     

 

 

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL