Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestila
Nakup lastnih delnic - 04.07.2016
Ponedeljek, 04 Julij 2016 11:38

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 27.06.2016 do vključno 01.07.2016 na Ljubljanski borzi odkupila 500 lastnih delnic v skupni vrednosti 329,75 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 47.392.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 47.892, kar prestavlja 1,118% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 04.07.2016

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 13.06.2016
Ponedeljek, 13 Junij 2016 06:39

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 07.06.2016 do vključno 10.06.2016 na Ljubljanski borzi odkupila 150 lastnih delnic v skupni vrednosti 105,00 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 47.242.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 47.392, kar prestavlja 1,107% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 13.06.2016

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Mesečno poročilo - maj 2016
Četrtek, 09 Junij 2016 08:32

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

Mesečno poročilo na dan

 31.05.2016

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

  delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

2,47%

naložbe v netržne vrednostne papirje

59,88%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,01%

ostalo

37,63%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

426.972,00 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78 €

Unitex, d.d., Ljubljana

9.727,20 €

 

10.762.516,76 €

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 06.06.2016
Ponedeljek, 06 Junij 2016 07:19

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skuščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 27.05.2016 do vključno 03.06.2016 na Ljubljanski borzi odkupila 854 lastnih delnic v skupni vrednosti 597,80 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 46.388.

Skupno Å¡tevilo lastnih delnic po omenjenih nakupih je 47.242, kar prestavlja 1,103% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 06.06.2016

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 23.05.2016
Ponedeljek, 23 Maj 2016 06:56

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 17.05.2016 do vključno 20.05.2016 na Ljubljanski borzi odkupila 1.064 lastnih delnic v skupni vrednosti 702,24 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 45.324.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 46.388, kar prestavlja 1,083% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 23.05.2016

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Vmesno poročilo poslovodstva - maj 2016
Sreda, 11 Maj 2016 06:54

V skladu s 114. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov €“ ZTFI in določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana

 

družba Hram holding, finančna družba, d.d., objavlja:

 

Vmesno poročilo poslovodstva družbe Hram holding, d.d.

za obdobje od 01.01.2016 do 10.05.2016

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 

Vmesno poročilo poslovodstva - maj 2016

 
Mesečno poročilo - april 2016
Torek, 10 Maj 2016 07:35

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

Mesečno poročilo na dan

30.04.2016

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

2,72%

naložbe v netržne vrednostne papirje

59,60%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,13%

ostalo

37,55%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

470.925,00 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78 €

Unitex, d.d., Ljubljana

9.727,20 €

 

10.806.469,76 €

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 09.05.2016
Ponedeljek, 09 Maj 2016 07:29

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obveÅ¡ča javnost, da je v obdobju od 29.04.2016 do vključno 06.05.2016 na Ljubljanski borzi odkupila 616 lastnih delnic v skupni vrednosti 406,56 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 44.708.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 45.324, kar prestavlja 1,058% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 09.05.2016

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Letni dokument 2015-2016
Ponedeljek, 25 April 2016 07:12

Letni dokument 2015-2016

 

Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja letni dokument

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in 63. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Hram holding, finančna družba, d.d., objavlja Letni dokument, ki vsebuje seznam vseh informacij, ki so bile skladno z veljavnimi predpisi s področja vrednostnih papirjev objavljene v zadnjih 12 mesecih in so javnosti dostopne preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze d.d.(SEO-net) ter na spletni strani družbe.

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 25.04.2016

 

Hram holding, finančna družna, d.d.

Uprava

 

Letni dokument 2015-2016

 
Izjava o upravljanju družbe in skladnosti s kodeksom
Petek, 22 April 2016 07:54

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Hram Holding, finančna družba, d.d., objavlja

 

Izjavo o upravljanju družbe in skladnosti s Kodeksom

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 22.04.2016

 

Uprava

 

Izjava o upravljanju družbe

 
Seznam sklenjenih poslov s povezanimi osebami v letu 2015
Petek, 22 April 2016 07:41

Na podlagi določil Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Ur.l. 68/2007) in 5. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Ur.l. 99/2007) ter 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. 67/2007) uprava družbe HRAM HOLDING, FINANČNA DRUŽBA, d.d. objavlja seznam poslov s povezanimi osebami v letu 2015.

 

 

SEZNAM POSLOV S POVEZANIMI OSEBAMI V LETU 2015, ZA DRUŽBO HRAM HOLDING, D.D.

 

 

zap. št.

vrsta in predmet posla

povezana oseba

1

Posojilo, dano; obračuni obresti, opravljene storitve

Napredek Bistrica, d.o.o.

2

Posojilo, dano; obračuni obresti, opravljene storitve

Tabor, d.o.o.

3

Posojilo, prejeto; obračuni obresti, opravljene storitve

Kona, d.o.o.

4

Posojilo, dano; obračuni obresti, opravljene storitve

Unit-as nepremičnine, d.o.o.

5

Posojilo, dano; obračuni obresti, opravljene storitve

Žima nepremičnine, d.o.o.

6

Opravljene storitve

Uniteks zastopstva, d.o.o.

7

Posojilo, prejeto; obračuni obresti, opravljene storitve

Avtomerkur Vozila, d.o.o.

8

Posojilo, prejeto; obračuni obresti, opravljene storitve

UA Acervo, d.o.o.

9

Posojilo, dano; obračuni obresti

Avtomerkur, d.d.

 

Vse povezane osebe so podrejene družbe v skupini Hram Holding.

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

Uprava

 

Ljubljana, 22.04.2016

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL