Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestilo o pridobitvi kvalificiranega deleža
Sporočila za javnost

Obvestilo  o pridobitvi kvalificiranega deleža
 
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 56/99), družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:
V skladu s 64. členom Zakona o prevzemih (Zpre, Ul.RS, št. 47/97) je družba NISA, d.d., Gradnikove brigade 11, Ljubljana, dne 27.7.2005, obvestila upravo družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, da je dne 25.7.2005, pridobila 360.426 delnic izdajatelja Hram Holding, d.d., Ljubljana,  oznaka ST1R, kar predstavlja 8,292% vseh delnic z glasovalno pravico. Družba NISA, d.d., je lastnica podjetja UNIKO, d.o.o., Ljubljana, ki ima v lasti 100.630 delnic oznake ST1R, tako da ima družba NISA, d.d., po pridobitvi, skupaj z družbo UNIKO, d.o.o., v lasti 461.056 delnic ST1R, izdajatelja Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, kar predstavlja 10,6071% vseh delnic z glasovalno pravico.
 
                                                                                                                        direktor