Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Mesečno poročilo april 2009
Sporočila za javnost
Mesečno poročilo april 2009

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana objavlja

 

Mesečno poročilo na dan
30.04.2009
  
  
Struktura sredstev
 
  
vrsta sredstev
delež v vseh sredstvih
naložbe v tržne vrednostne papirje
6,04%
naložbe v netržne vrednostne papirje
78,91%
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
0,03%
ostalo
15,02%
 100,00%
  
  
Seznam desetih največjih posamičnih naložb
 
  
naložba - izdajatelj
vrednost
En plus, d.o.o., Ljubljana
9.225.619,68 €
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
3.891.942,73 €
Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana
2.443.192,99 €
Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
1.686.942,44 €
Avtomerkur, d.d., Ljubljana
1.465.075,39 €
Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana
1.183.785,64 €
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
990.377,92 €
KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
935.156,74 €
Tabor, d.o.o., Ljubljana
333.982,81 €
Mercator, d.d., Ljubljana
265.083,20 €
 22.421.159,54 €

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.


Uprava