Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Sklic 27. seje skupščine delničarjev družbe Hram Holding, finančna družba, d.d.
Sporočila za javnost

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze d.d., objavlja Hram Holding, finančna družba, d.d. naslednje sporočilo:

 

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana,

 

objavlja sklic 27. seje skupščine delničarjev družbe,

 

ki bo dne 26.10.2020 s pričetkom ob 10:30. uri na sedežu družbe Vilharjeva 29, Ljubljana.

 

 

Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami je delničerjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med 9. in 12. uro, v času od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine in na spletni strani www.hram-holding.si.

Vzorec prijave udeležbe na skupščino, vzorec pooblastila in informacije o pravicah delničarjev so delničarjem dostopne na sedežu družbe in na spleni strani www.hram-holding.si.

 

 

Sklic skupščine je objavljen v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet, na spletni strani AJPES (eObjave) in za obdobje petih let tudi na spletni strani družbe www.hram-holding.si.

 

Ljubljana, 25.09.2020

 

Uprava

 

sklic 27. skupščine

gradivo za 27. skupščino

informacije o pravicah delničarjev

prijava na 27. skupščino

prijava in pooblastilo na 27. skupščino

 

Zadnjič posodobil Petek, 25 September 2020 12:13