Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico
Sporočila za javnost

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 149. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov,

Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja nadzorovano informacijo:

 

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

 

Na dan 30.11.2019 je bilo v registru imetnikov delnic družbe Hram holding, d.d., Ljubljana, ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba, d.d.:

1. skupno število vseh izdanih delnic 4.282.596,

2. skupno število lastnih delnic 401.553 oziroma 9,376% izdanih delnic in

3. skupno število delnic z glasovalno pravico 3.881.043.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 02.12.2019

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

Zadnjič posodobil Ponedeljek, 02 December 2019 09:25