Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Nakup lastnih delnic - 22.05.2018
Sporočila za javnost

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 24. seji dne 19.07.2017 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 428.259 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 15.05.2018 do vključno 17.05.2018 na Ljubljanski borzi odkupila 1.258 lastnih delnic v skupni vrednosti 478,04 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniÅ¡ka hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 344.769.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 346.027, kar prestavlja 8,080% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Ljubljana, 22.05.2018

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

Zadnjič posodobil Torek, 22 Maj 2018 07:04