Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2017
Sporočila za javnost

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana v prilogi tega obvestila objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2017.

Nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2017 je družba dne 28.03.2018 predložila Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe www.hram-holding.si  najmanj pet let od datuma objave dalje.

 

Uprava

 

Ljubljana, 28.03.2018

 

 

Nerevidirani nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2017