Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Mesečno poročilo ZPNPID december 2007
Sporočila za javnost

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev
družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja
Mesečno poročilo na dan
31.12.2007
  
  
Struktura sredstev
 
  
vrsta sredstev
delež v vseh sredstvih
naložbe v tržne vrednostne papirje
17,72%
naložbe v netržne vrednostne papirje
62,80%
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
0,00%
ostalo
19,47%
 100,00%
  
  
Seznam desetih največjih posamičnih naložb
 
  
Naložba - izdajatelj
 
 vrednost
En plus, d.o.o., Ljubljana
7.225.619,68 €
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
3.879.972,73 €
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
2.732.975,85 €
Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana
2.112.022,99 €
Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
1.680.262,44 €
Avtomerkur, d.d., Ljubljana
1.465.075,39 €
Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana
1.172.533,64 €
KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
935.156,74 €
Pivovarna Laško, d.d., Laško
801.407,72 €
Mercator, d.d., Ljubljana
660.955,00 €

Ljubljana, 11.01.2008