Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Mesečno poročilo ZPNPID februar 2008
Sporočila za javnost

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,
družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana
objavlja
Mesečno poročilo na dan
29.02.2008
  
  
Struktura sredstev
 
  
vrsta sredstev
delež v vseh sredstvih
naložbe v tržne vrednostne papirje
15,91%
naložbe v netržne vrednostne papirje
68,71%
likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev
2,63%
ostalo
12,75%
 100,00%
  
  
Seznam desetih največjih posamičnih naložb
 
  
Naložba - izdajatelj
vrednost
En plus, d.o.o., Ljubljana
7.225.619,68 €
Napredek Bistrica, d.d., Ljubljana
3.891.942,73 €
Unit-as nepremičnine, d.d., Ljubljana
2.443.192,99 €
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
2.120.522,66 €
Alpemetal, d.o.o., Ljubljana
1.680.262,44 €
Avtomerkur, d.d., Ljubljana
1.465.075,39 €
Žima nepremičnine, d.d., Ljubljana
1.183.785,64 €
KG Rakičan, d.d., Murska Sobota
935.156,74 €
Pivovarna Laško, d.d., Laško
806.856,96 €
Mercator, d.d., Ljubljana
658.094,15 €
 22.410.509,38 €