Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestilo o seji revizijske komisije in nadzornega sveta
Sporočila za javnost

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Hram Holding, finančna družba, d.d., objavlja

 

Obvestilo o seji revizijske komisije in nadzornega sveta

 

Revizijska komisija družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. je na svoji seji dne 14.07.2015 obravnavala izbor neodvisnega zunanjega revizorja družbe za poslovno leto 2015 in predlagala nadzornemu svetu, da predlaga skupščini, da za revidiranje računovodskih izkazov  družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2015 imenuje pooblaščeno revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

Nadzorni svet družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. je na svoji seji dne 14.07.2015 na podlagi predloga revizijske komisije sprejel sklep, da skupščini delničarjev predlaga, da za revidiranje računovodskih izkazov družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2015 imenuje pooblaščeno revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

Nadzorni svet se je tudi seznanil s strani uprave predlaganim dnevnim redom 22. redne seje skupščine delničarjev družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. in ga potrdil.

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 17.07.2015

Uprava

Zadnjič posodobil Petek, 17 Julij 2015 08:00