Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestilo o seji nadzornega sveta
Sporočila za javnost

ZAPIS

korespondenčne seje nadzornega sveta družbe Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, ki je bila dne 29.12.2014.

 

 

Nadzorni svet je na omenjeni korespondenčni seji sprejel sklep o spremembi sklepa nadzornega sveta, sprejetega na 45. seji nadzornega sveta družbe dne 18.06.2014, tako da po novem glasi:

Nadzorni svet je na predlog uprave sprejel sklep o pokrivanju bilančne izgube družbe izkazane na dan 31.12.2013, v višini 5.098.578,32 EUR in sicer:

         - v višini 432.472,22 EUR iz drugih rezerv iz dobička,

         - v višini 4.643.344,40 EUR iz kapitalskih rezerv in

         - v višini 22.761,70 EUR iz zakonskih rezerv.

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-net-u in na spletni strni družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

Predsednik nadzornega sveta

Matej Kovač