Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

45. redna seja nadzornega sveta
Sporočila za javnost

ZAPIS

 

45. seje nadzornega sveta družbe Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, ki je bila dne 18.06.2014 v prostorih družbe.

 

Nadzorni svet je na predlog uprave sprejel sklep o pokrivanju bilančne izgube družbe izkazane na dan 31.12.2013, v višini 5.501.741,25 EUR in sicer:

         - v višini 432.472,22 EUR iz drugih rezerv iz dobička,

         - v višini 4.643.344,40 EUR iz kapitalskih rezerv,

         - v višini 403.162,93 EUR iz presežka iz prevrednotenja in

         - v višini 22.761,70 EUR iz zakonskih rezerv.

 

Nadzorni svet se je seznanil s strani uprave predlaganim dnevnim redom 21. redne seje skupščine delničarjev družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. in ga potrdil.

 

Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem družbe v obdobju januar – maj 2014.

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-net-u in na spletni strni družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

 Predsednik nadzornega sveta

 Matej Kovač