Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestila
Mesečno poročilo - september 2014
Torek, 07 Oktober 2014 11:00

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

 

Mesečno poročilo na dan 30.09.2014

 

 

 

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

4,45%

naložbe v netržne vrednostne papirje

60,76%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,23%

ostalo

34,56%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

UA-Center, d.o.o., Ljubljana

949.848,28 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

827.856,00 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

10.530,00 €

Unitex, d.d., Ljubljana

9.727,20 €

 

12.118.938,26 €

 

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 29.09.2014
Ponedeljek, 29 September 2014 07:09

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ  434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 24.09.2014 do vključno 26.09.2014 na Ljubljanski borzi odkupila 724 lastnih delnic v skupni vrednosti 477,84 EUR. Posrednik pri nakupih je  bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 43.241.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 43.965, kar prestavlja 1,011% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 29.09.2014

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Mesečno poročilo - avgust 2014
Torek, 09 September 2014 07:41

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

 

Mesečno poročilo na dan

 31.08.2014

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

4,40%

naložbe v netržne vrednostne papirje

60,68%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,35%

ostalo

34,58%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

UA-Center, d.o.o., Ljubljana

949.848,28 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

818.268,00 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

10.530,00 €

Unitex, d.d., Ljubljana

9.727,20 €

 

12.109.350,26 €

 

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

Uprava

 

 
Polletno poročilo 2014
Četrtek, 28 Avgust 2014 07:42

Nerevidirano polletno poročilo družbe Hram holding, d.d. in skupine Hram holding

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Hram holding objavlja nslednje sporočilo:

 

Uprava družbe Hram holding, d.d. na podlagi določil veljavne zakonodaje objavlja nerevidirano polletno poročilo o poslovanju družbe Hram holding, d.d. in skupine Hram holding za prvo polletje 2014.

To obvestilo bo dostopno na spletni strani družbe www.hram-holding.si za obdobje najmanj petih let

 

Uprava

 

 
Mesečno poročilo - julij 2014
Torek, 05 Avgust 2014 07:47

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

 

Mesečno poročilo na dan

31.07.2014

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

4,66%

naložbe v netržne vrednostne papirje

60,73%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,02%

ostalo

34,58%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

UA-Center, d.o.o., Ljubljana

949.848,28 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

867.240,10 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

10.530,00 €

Unitex, d.d., Ljubljana

9.727,20 €

 

12.158.322,36 €

 

 

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

Uprava

 
Objava sklepov 21. skupščine delničarjev
Petek, 25 Julij 2014 07:50

OBJAVA IZIDA GLASOVANJA 

na 21. skupščini delničarjev

družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,  ki je bila dne 24.07.2014

 

Skladno z veljavno zakonodajo in Pravili Ljubljanske borze, d.d., družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, objavlja izid glasovanja, oziroma sklepe, sprejete na skupščini družbe, ki je bila dne 24.07.2014 v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča, Dunajska 18, Ljubljana, na kateri je bilo od skupno 4.346.667 delnic (družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. je imela v lasti 43.228 delnic), prisotnih 3.040.490 delnic, kar predstavlja 69,95% osnovnega kapitala družbe oz. 70,65% glasovalnih pravic .

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

Sklepi 21. skupščine delničarjev

 
Mesečno poročilo - junij 2014
Ponedeljek, 14 Julij 2014 08:59

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

 

Mesečno poročilo na dan

30.06.2014

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

4,96%

naložbe v netržne vrednostne papirje

60,60%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,02%

ostalo

34,42%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

UA-Center, d.o.o., Ljubljana

949.848,28 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

923.651,00 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

10.530,00 €

Unitex, d.d., Ljubljana

9.727,20 €

 

12.214.733,26 €

 

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 23.06.2014
Ponedeljek, 23 Junij 2014 07:05

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je 18. skupščina delničarjev dne 19.09.2011 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ  434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 18.06.2014 do vključno 20.06.2014 na Ljubljanski borzi odkupila 1.370 lastnih delnic v skupni vrednosti 904,20 EUR. Posrednik pri nakupih je  bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 41.858.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 43.228, kar prestavlja 0,995% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 23.06.2014

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava 

 
Sklic 21. skupščine delničarjev
Petek, 20 Junij 2014 07:36

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze d.d., objavlja Hram Holding, finančna družba, d.d. naslednje sporočilo:

 

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, objavlja sklic 21.  skupščine delničarjev družbe, ki bo dne 24.07.2014 s pričetkom ob 12.00 uri v dvorani Urška1, Gospodarskega razstavišča,  Dunajska 18, Ljubljana.

 

Sklic 21. skupščine

Gradivo za 21. skupščino

Prijava za 21. skupščino

Prijava in pooblastilo za 21. skupščino

Informacije o pravicah delničarjev

 

 

Sklic skupščine je bil dne 20.06.2014 objavljen tudi na spletni strani AJPES (eObjave).

Sklic skupščine je od dne 20.06.2014 objavljen tudi na spletni strani www.hram-holding.siin sicer za odobje najmanj 5 let.

 

Uprava

 

 

 

 
45. redna seja nadzornega sveta
Petek, 20 Junij 2014 07:10

ZAPIS

 

45. seje nadzornega sveta družbe Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, ki je bila dne 18.06.2014 v prostorih družbe.

 

Nadzorni svet je na predlog uprave sprejel sklep o pokrivanju bilančne izgube družbe izkazane na dan 31.12.2013, v višini 5.501.741,25 EUR in sicer:

         - v višini 432.472,22 EUR iz drugih rezerv iz dobička,

         - v višini 4.643.344,40 EUR iz kapitalskih rezerv,

         - v višini 403.162,93 EUR iz presežka iz prevrednotenja in

         - v višini 22.761,70 EUR iz zakonskih rezerv.

 

Nadzorni svet se je seznanil s strani uprave predlaganim dnevnim redom 21. redne seje skupščine delničarjev družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. in ga potrdil.

 

Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem družbe v obdobju januar – maj 2014.

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-net-u in na spletni strni družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

 Predsednik nadzornega sveta

 Matej Kovač

 
Mesečno poročilo - maj 2014
Torek, 10 Junij 2014 06:46

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

 

Mesečno poročilo na dan

31.05.2014

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

5,07%

naložbe v netržne vrednostne papirje

60,55%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,02%

ostalo

34,36%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

UA-Center, d.o.o., Ljubljana

949.848,28 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

945.037,55 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

10.530,00 €

Unitex, d.d., Ljubljana

9.727,20 €

 

12.236.119,81 €

 

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

Uprava 

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL