Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Sporočilo za javnost
Sporočila za javnost

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba HRAM HOLDING, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Hram holding, finančna družba, d.d.
Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana

Sporočilo za javnost: VSA POSOJILA DRUŽBE HRAM HOLDING SO USTREZNO ZAVAROVANA

Nikakor ne držijo navedbe iz medijev, da so najeta posojila družbe Hram Holding d.d. pri Novi Ljubljanski banki d.d. neustrezno zavarovana. Kot je razvidno iz javno objavljenih podatkov, ima družba več kot 22 mio EUR kapitala, delež obveznosti v financiranju pa je nižji od 20 odstotkov. Poslovni položaj družbe Hram Holding d.d. je takšen, da ga poslovne banke uvrščajo v najvišje bonitetne razrede. Ob tem so vsa najeta posojila družbe pri NLB d.d. ustrezno zavarovana, kar je razvidno tudi iz sporočila banke, objavljenega v petek, 29.maja, ko je Hram Holding banki, zgolj zaradi zaščite dobrega imena družbe, dovolil objavo teh zaupnih informacij.

Hram Holding d.d. je stoodstotni lastnik podjetja En plus, ki ga je odkupil od podjetja Ultra. To je tudi edina povezava med družbo Hram Holding in podjetjem Ultra. Podjetje En plus sodi med pomembne strateške naložbe družbe Hram Holding. Gre za podjetje s tehnološko naprednimi rešitvami in velikim poslovnim potencialom. Podjetje ima ekskluzivne pravice za uporabo in trženje skupka tehnoloških rešitev tudi za druge trge, na katere namerava širiti področje delovanja. Tudi podjetje En plus d.o.o. je vsa najeta posojila ustrezno zavarovalo.

Družba Hram Holding je javna delniška družba, katere delnice kotirajo na Ljubljanski borzi. Družba posluje v skladu z veljavno zakonodajo, o vseh relevantnih dejstvih transparentno obvešča javnost, podvržena pa je tudi rednim neodvisnim revizijskim postopkom. Družba Hram Holding ima več kot 5000 delničarjev in je kot solastnica lastniško udeležena v več kot tridesetih gospodarskih družbah.

Objavljanje vsebin o družbi Hram Holding d.d. na podlagi neresničnih in nepreverjenih navedb iz anonimnih pisem družba Hram Holding d.d. ocenjuje kot zlonamerne in škodljive za dobro ime podjetja.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Jaro Žontar

Predsednik uprave

Zadnjič posodobil Petek, 12 Junij 2009 09:15