Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestilo o seji revizijske komisije in nadzornega sveta
Sporočila za javnost

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Hram Holding, finančna družba, d.d., objavlja

 

Obvestilo o seji revizijske komisije in nadzornega sveta

 

Revizijska komisija družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. je na svoji seji dne 11.07.2019 obravnavala izbor neodvisnega zunanjega revizorja družbe za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 ter predlagala nadzornemu svetu, da predlaga skupščini, da za revidiranje računovodskih izkazov  družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje, d.o.o., Ljubljana.

Nadzorni svet družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. je na svoji seji dne 11.07.2019 na podlagi predloga revizijske komisije sprejel sklep, da skupščini delničarjev predlaga, da za revidiranje računovodskih izkazov  družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje, d.o.o., Ljubljana.

Nadzorni svet se je tudi seznanil s strani uprave predlaganim dnevnim redom 26. redne seje skupščine delničarjev družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. in ga potrdil.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 15.07.2019

Uprava

Zadnjič posodobil Ponedeljek, 15 Julij 2019 10:01