Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Organiziranost
Četrtek, 11 Junij 2009 19:34

Hram holding je delniška družba, ustanovljena za nedoločen čas (oznaka delnice ST1R).

V družbi sta zaposleni dve osebi z visokošolsko izobrazbo.

Družbo vodi uprava: Sašo Tanko, direktor.

Uprava vodi družbo samostojno v skladu s pristojnostmi, ki jih opredeljuje Statut družbe in Zakon o gospodarskih družbah.

Družba ima nadzorni svet, ki ga sestavljajo:

Matej Kovač, predsednik nadzornega sveta,
Aleš Jesih, član nadzornega sveta,
Blanka Muster, članica nadzornega sveta.

Nadzorni svet nadzira vodenje poslovanja v skladu s Statutom družbe in določili Zakona o gospodarskih družbah.


Skupščina delničarjev družbe je praviloma enkrat letno. Skupščina delničarjev sprejema odločitve v okviru pristojnosti, ki jih določa Zakon o gospodarskih družbah in Statut družbe.